خوشگلا عوضی گرفتین (1353)

105 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1353/04/05
کارگردان: خسرو پرویزی

«پروین»(سپیده) پس از آشنا شدن با «جلال»(چنگیز وثوقی) او را با خود به تولد یکی از دوستانش می‌برد. جلال در مهمانی خود را مهندس معرفی می‌کند و پروین نیز خود را دختر سرهنگ شهربانی معرفی می‌کند. مدتی بعد «بهرام»(مهران صدری) با دیدن جلال در مکانیکی به موقعیت او شک می‌کند و موضوع را با پروین در میان می‌گذارد. پس از روبه‌رویی پروین و جلال در مکانیکی جلال منکر می‌شود و ادعا می‌کند که او را اشتباه گرفته‌اند. یک سرهنگ شهربانی مامور رسیدگی به این موضوع می‌شود وماجراهایی را با خود به همراه می‌آورد.

«پروین»(سپیده) پس از آشنا شدن با «جلال»(چنگیز وثوقی) او را با خود به تولد یکی از دوستانش می‌برد. جلال در مهمانی خود را مهندس معرفی می‌کند و پروین نیز خود را دختر سرهنگ شهربانی معرفی می‌کند. مدتی بعد «بهرام»(مهران صدری) با دیدن جلال در مکانیکی به موقعیت او شک می‌کند و موضوع را با پروین در میان می‌گذارد. پس از روبه‌رویی پروین و جلال در مکانیکی جلال منکر می‌شود و ادعا می‌کند که او را اشتباه گرفته‌اند. یک سرهنگ شهربانی مامور رسیدگی به این موضوع می‌شود وماجراهایی را با خود به همراه می‌آورد.

سایر اطلاعات فیلم خوشگلا عوضی گرفتین

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

105 دقیقه

داستان

«پروین»(سپیده) پس از آشنا شدن با «جلال»(چنگیز وثوقی) او را با خود به تولد یکی از دوستانش می‌برد. جلال در مهمانی خود را مهندس معرفی می‌کند و پروین نیز خود را دختر سرهنگ شهربانی معرفی می‌کند. مدتی بعد «بهرام»(مهران صدری) با دیدن جلال در مکانیکی به موقعیت او شک می‌کند و موضوع را با پروین در میان می‌گذارد. پس از روبه‌رویی پروین و جلال در مکانیکی جلال منکر می‌شود و ادعا می‌کند که او را اشتباه گرفته‌اند. یک سرهنگ شهربانی مامور رسیدگی به این موضوع می‌شود وماجراهایی را با خود به همراه می‌آورد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل خوشگلا عوضی گرفتین

آخرین مشارکت های کاربران