سرت بدزد رفیق (1384)

77 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1384/10/28
سوپر استارها: نصرالله رادش

الاغی در مزرعه‌ای به تنهایی زندگی می‌کند. صاحب مزرعه (نصرالله رادش) که یک شکارچی‌ست الاغ قهوه‌ای رنگ زیبایی به نام نسترن را نیز به مزرعه می‌آورد. دو الاغ با هم دوست می‌شوند و ازدواج می‌کنند. تا اینکه شکارچی نسترن را از مزرعه می‌برد. الاغ که می‌فهمد شکارچی قصد دارد الاغ خاکستری دیگری را به مزرعه بیاورد، از آنجا می‌گریزد. الاغ به باغی وارد می‌شود که در آنجا صاحب سیرکی (رابعه اسکویی) مهمانی برپا کرده و قصد دارد، حیواناتی را در آنجا به شکارچی بفروشد. الاغ که نیت سوء شکارچی برای خرید حیوانات را می‌داند، حیوانات را فراری و وارد ماجراهایی دیگر می شود.

الاغی در مزرعه‌ای به تنهایی زندگی می‌کند. صاحب مزرعه (نصرالله رادش) که یک شکارچی‌ست الاغ قهوه‌ای رنگ زیبایی به نام نسترن را نیز به مزرعه می‌آورد. دو الاغ با هم دوست می‌شوند و ازدواج می‌کنند. تا اینکه شکارچی نسترن را از مزرعه می‌برد. الاغ که می‌فهمد شکارچی قصد دارد الاغ خاکستری دیگری را به مزرعه بیاورد، از آنجا می‌گریزد. الاغ به باغی وارد می‌شود که در آنجا صاحب سیرکی (رابعه اسکویی) مهمانی برپا کرده و قصد دارد، حیواناتی را در آنجا به شکارچی بفروشد. الاغ که نیت سوء شکارچی برای خرید حیوانات را می‌داند، حیوانات را فراری و وارد ماجراهایی دیگر می شود.

سایر اطلاعات فیلم سرت بدزد رفیق

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

77 دقیقه

داستان

الاغی در مزرعه‌ای به تنهایی زندگی می‌کند. صاحب مزرعه (نصرالله رادش) که یک شکارچی‌ست الاغ قهوه‌ای رنگ زیبایی به نام نسترن را نیز به مزرعه می‌آورد. دو الاغ با هم دوست می‌شوند و ازدواج می‌کنند. تا اینکه شکارچی نسترن را از مزرعه می‌برد. الاغ که می‌فهمد شکارچی قصد دارد الاغ خاکستری دیگری را به مزرعه بیاورد، از آنجا می‌گریزد. الاغ به باغی وارد می‌شود که در آنجا صاحب سیرکی (رابعه اسکویی) مهمانی برپا کرده و قصد دارد، حیواناتی را در آنجا به شکارچی بفروشد. الاغ که نیت سوء شکارچی برای خرید حیوانات را می‌داند، حیوانات را فراری و وارد ماجراهایی دیگر می شود.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل سرت بدزد رفیق

آخرین مشارکت های کاربران