عروس فرنگی (1343)

115 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1343/03/13
کارگردان: نصرت الله وحدت

«شهاب سالک»(خسرو شکیبایی) وکیل مرفه و هوس‌رانی است که از «مریم»(پونه حاج محمدی) تقاضای ازدواج می‌کند. پدر پونه در ابتدا رضایت نمی‌دهد تا این‌که بعد از تحقیق درباره ی شهاب به قصد طمع‌ورزانه‌ای با ازدواج آن ها موافقت می کند. در گیرو دار رفت و آمدهای شهاب و مریم، مریم به قصد اخاذی مدعی می‌شود که آبستن است.

«شهاب سالک»(خسرو شکیبایی) وکیل مرفه و هوس‌رانی است که از «مریم»(پونه حاج محمدی) تقاضای ازدواج می‌کند. پدر پونه در ابتدا رضایت نمی‌دهد تا این‌که بعد از تحقیق درباره ی شهاب به قصد طمع‌ورزانه‌ای با ازدواج آن ها موافقت می کند. در گیرو دار رفت و آمدهای شهاب و مریم، مریم به قصد اخاذی مدعی می‌شود که آبستن است.

سایر اطلاعات فیلم عروس فرنگی

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

115 دقیقه

داستان

«شهاب سالک»(خسرو شکیبایی) وکیل مرفه و هوس‌رانی است که از «مریم»(پونه حاج محمدی) تقاضای ازدواج می‌کند. پدر پونه در ابتدا رضایت نمی‌دهد تا این‌که بعد از تحقیق درباره ی شهاب به قصد طمع‌ورزانه‌ای با ازدواج آن ها موافقت می کند. در گیرو دار رفت و آمدهای شهاب و مریم، مریم به قصد اخاذی مدعی می‌شود که آبستن است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل عروس فرنگی