تاریخ اکران: 1353/05/30
کارگردان: سعید مطلبی

«کاکا مصطفی»(ناصر ملک‌مطیعی) درصدد است که «کریم»(فرامرز قریبیان) مرید خود را به عنوان علم‌کش معرفی کند. در همین حین چند برادر با کشتن برادر «رحمان»(حسین گیل) به زندان می‌افتند و خواهر خود «سوری»(فرزانه تاییدی) را به دست کاکامصطفی می‌سپارند. رحمان اعلام می‌کند که قصد انتقام از برادران را ندارد اما با هتک حرمت از سوری ماجرایی را آغاز می‌کند. شایع می‌شود که کریم سوری را بی‌سیرت کرده اما کاکا مصطفی در دفاع از کریم خود را به عنوان متجاوز معرفی می‌کند. با آزاد شدن برادران از زندان سرنوشت کاکامصطفی دچار تغییر می‌شود .

«کاکا مصطفی»(ناصر ملک‌مطیعی) درصدد است که «کریم»(فرامرز قریبیان) مرید خود را به عنوان علم‌کش معرفی کند. در همین حین چند برادر با کشتن برادر «رحمان»(حسین گیل) به زندان می‌افتند و خواهر خود «سوری»(فرزانه تاییدی) را به دست کاکامصطفی می‌سپارند. رحمان اعلام می‌کند که قصد انتقام از برادران را ندارد اما با هتک حرمت از سوری ماجرایی را آغاز می‌کند. شایع می‌شود که کریم سوری را بی‌سیرت کرده اما کاکا مصطفی در دفاع از کریم خود را به عنوان متجاوز معرفی می‌کند. با آزاد شدن برادران از زندان سرنوشت کاکامصطفی دچار تغییر می‌شود .

سایر اطلاعات فیلم صلوة ظهر

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

93 دقیقه

داستان

«کاکا مصطفی»(ناصر ملک‌مطیعی) درصدد است که «کریم»(فرامرز قریبیان) مرید خود را به عنوان علم‌کش معرفی کند. در همین حین چند برادر با کشتن برادر «رحمان»(حسین گیل) به زندان می‌افتند و خواهر خود «سوری»(فرزانه تاییدی) را به دست کاکامصطفی می‌سپارند. رحمان اعلام می‌کند که قصد انتقام از برادران را ندارد اما با هتک حرمت از سوری ماجرایی را آغاز می‌کند. شایع می‌شود که کریم سوری را بی‌سیرت کرده اما کاکا مصطفی در دفاع از کریم خود را به عنوان متجاوز معرفی می‌کند. با آزاد شدن برادران از زندان سرنوشت کاکامصطفی دچار تغییر می‌شود .

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل صلوة ظهر