تاریخ اکران: 1353/06/06
کارگردان: محمد متوسلانی

«جواد»(بهروز وثوقی) برای دزدی به خانه‌ی«زیبا»(نوری کسرایی) می‌رود و در آن جا متوجه‌ی رابطه ی زیبا با«خلایق»(آرمان) که رییس انجمن محل است می‌شود. او به جای دزدی تصمیم به اخاذی می‌گیرد و به همین قصد به خانه‌ی خلایق می‌رود و با خانواده‌اش طرح دوستی می‌ریزد. او به تدریج دست تک‌تک‌ رقبای خلایق در انجمن می‌شود. او با نامزدی در انجمن ماجراهایی را برای خود و دیگران رقم می‌زند.

«جواد»(بهروز وثوقی) برای دزدی به خانه‌ی«زیبا»(نوری کسرایی) می‌رود و در آن جا متوجه‌ی رابطه ی زیبا با«خلایق»(آرمان) که رییس انجمن محل است می‌شود. او به جای دزدی تصمیم به اخاذی می‌گیرد و به همین قصد به خانه‌ی خلایق می‌رود و با خانواده‌اش طرح دوستی می‌ریزد. او به تدریج دست تک‌تک‌ رقبای خلایق در انجمن می‌شود. او با نامزدی در انجمن ماجراهایی را برای خود و دیگران رقم می‌زند.

سایر اطلاعات فیلم سازش

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

107 دقیقه

داستان

«جواد»(بهروز وثوقی) برای دزدی به خانه‌ی«زیبا»(نوری کسرایی) می‌رود و در آن جا متوجه‌ی رابطه ی زیبا با«خلایق»(آرمان) که رییس انجمن محل است می‌شود. او به جای دزدی تصمیم به اخاذی می‌گیرد و به همین قصد به خانه‌ی خلایق می‌رود و با خانواده‌اش طرح دوستی می‌ریزد. او به تدریج دست تک‌تک‌ رقبای خلایق در انجمن می‌شود. او با نامزدی در انجمن ماجراهایی را برای خود و دیگران رقم می‌زند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل سازش