جوانمرد (1353)

115 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1353/06/13
کارگردان: فریدون ژورک

دو دوست هر دو به دختری به نام «آسیه»(مرجان) علاقه‌دارند. آسیه دل بسته‌ی «امیر پلنگ»(محمدعلی فردین) است اما امیر به خاطر«احمد ننه بابا‌جگرکی»(زکریا هاشمی) از آسیه دوری می‌کند. در یک درگیری احمد کسی را می‌کشد و امیر به جای او به زندان می‌رود. احمد که وارث ارثیه ی بزرگی شده است به تهران می‌رود و در آن جا کارخانه‌ای را به راه م‌ياندازد. آسیه نیز به تهران رفته و در کاباره ای خواننده می‌شود. با آزاد شدن امیر از زندان برای هرسه‌ی آن ها اتفاقاتی شکل می‌گیرد.

دو دوست هر دو به دختری به نام «آسیه»(مرجان) علاقه‌دارند. آسیه دل بسته‌ی «امیر پلنگ»(محمدعلی فردین) است اما امیر به خاطر«احمد ننه بابا‌جگرکی»(زکریا هاشمی) از آسیه دوری می‌کند. در یک درگیری احمد کسی را می‌کشد و امیر به جای او به زندان می‌رود. احمد که وارث ارثیه ی بزرگی شده است به تهران می‌رود و در آن جا کارخانه‌ای را به راه م‌ياندازد. آسیه نیز به تهران رفته و در کاباره ای خواننده می‌شود. با آزاد شدن امیر از زندان برای هرسه‌ی آن ها اتفاقاتی شکل می‌گیرد.

سایر اطلاعات فیلم جوانمرد

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

115 دقیقه

داستان

دو دوست هر دو به دختری به نام «آسیه»(مرجان) علاقه‌دارند. آسیه دل بسته‌ی «امیر پلنگ»(محمدعلی فردین) است اما امیر به خاطر«احمد ننه بابا‌جگرکی»(زکریا هاشمی) از آسیه دوری می‌کند. در یک درگیری احمد کسی را می‌کشد و امیر به جای او به زندان می‌رود. احمد که وارث ارثیه ی بزرگی شده است به تهران می‌رود و در آن جا کارخانه‌ای را به راه م‌ياندازد. آسیه نیز به تهران رفته و در کاباره ای خواننده می‌شود. با آزاد شدن امیر از زندان برای هرسه‌ی آن ها اتفاقاتی شکل می‌گیرد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل جوانمرد