تاریخ اکران: 1353/06/20
کارگردان: مسعود ظلی

«مظفر»(پرویز صیاد) به خواستگاری «گلی»(مری آپیک) می‌رود، او هم‌زمان یک خواستگار دیگر به نام «مطهر»(محمد گودرزی) دارد که کاباره‌دار است. پرس‌و جو‌های پدر گلی روشن می‌کند که مطهر دارای زن‌و فرزند است و برای محافظت از دخترش از مظفر می‌خواهد که دخترش را در روز عروسی بدزدد. مظفر به اشتباه راننده‌ی مطهر را می‌دزدد و به واسطه‌ی او حقایقی برایش روشن می‌شود که سرنوشتش را تغییر می‌دهد.

«مظفر»(پرویز صیاد) به خواستگاری «گلی»(مری آپیک) می‌رود، او هم‌زمان یک خواستگار دیگر به نام «مطهر»(محمد گودرزی) دارد که کاباره‌دار است. پرس‌و جو‌های پدر گلی روشن می‌کند که مطهر دارای زن‌و فرزند است و برای محافظت از دخترش از مظفر می‌خواهد که دخترش را در روز عروسی بدزدد. مظفر به اشتباه راننده‌ی مطهر را می‌دزدد و به واسطه‌ی او حقایقی برایش روشن می‌شود که سرنوشتش را تغییر می‌دهد.

سایر اطلاعات فیلم مظفر

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

89 دقیقه

داستان

«مظفر»(پرویز صیاد) به خواستگاری «گلی»(مری آپیک) می‌رود، او هم‌زمان یک خواستگار دیگر به نام «مطهر»(محمد گودرزی) دارد که کاباره‌دار است. پرس‌و جو‌های پدر گلی روشن می‌کند که مطهر دارای زن‌و فرزند است و برای محافظت از دخترش از مظفر می‌خواهد که دخترش را در روز عروسی بدزدد. مظفر به اشتباه راننده‌ی مطهر را می‌دزدد و به واسطه‌ی او حقایقی برایش روشن می‌شود که سرنوشتش را تغییر می‌دهد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل مظفر