تاریخ اکران: 1353/07/17
کارگردان: سعید مطلبی

«رضا بازارچه»(رضا بیک‌ایمانوردی) با همراهی دوستش«غفور» محموله‌ای قاچاق را به سلمان تحویل می‌دهند. رضا دستگیر می‌شود و غفور برای گرفتن پول محموله نزد زنی می‌رود. غفور با «بشیر»(علی آزاد) نزد زن رفته و بشی از زن حتک‌حرمت می‌کند. زن به«اسلام»(محمدعلی فردین) شوهرش اسم رضا بازارچه‌را به عنوان یکی از متجاوزان اعلام می کند. اسلام برای پیدا کردن و گرفتن انتقام اقدام مي‌کند اما با حقایقی دیگری روبه‌رو می‌شود.

«رضا بازارچه»(رضا بیک‌ایمانوردی) با همراهی دوستش«غفور» محموله‌ای قاچاق را به سلمان تحویل می‌دهند. رضا دستگیر می‌شود و غفور برای گرفتن پول محموله نزد زنی می‌رود. غفور با «بشیر»(علی آزاد) نزد زن رفته و بشی از زن حتک‌حرمت می‌کند. زن به«اسلام»(محمدعلی فردین) شوهرش اسم رضا بازارچه‌را به عنوان یکی از متجاوزان اعلام می کند. اسلام برای پیدا کردن و گرفتن انتقام اقدام مي‌کند اما با حقایقی دیگری روبه‌رو می‌شود.

سایر اطلاعات فیلم ناجورها

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

89 دقیقه

داستان

«رضا بازارچه»(رضا بیک‌ایمانوردی) با همراهی دوستش«غفور» محموله‌ای قاچاق را به سلمان تحویل می‌دهند. رضا دستگیر می‌شود و غفور برای گرفتن پول محموله نزد زنی می‌رود. غفور با «بشیر»(علی آزاد) نزد زن رفته و بشی از زن حتک‌حرمت می‌کند. زن به«اسلام»(محمدعلی فردین) شوهرش اسم رضا بازارچه‌را به عنوان یکی از متجاوزان اعلام می کند. اسلام برای پیدا کردن و گرفتن انتقام اقدام مي‌کند اما با حقایقی دیگری روبه‌رو می‌شود.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل ناجورها