علی بابا (1346)

105 دقیقه
تاریخ اکران: 1346/03/18
کارگردان: امین امینی

سایر اطلاعات فیلم علی بابا

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

105 دقیقه

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل علی بابا