آلیش دختر کولی (1343)

89 دقیقه
تاریخ اکران: 1343/05/21
کارگردان: صمد صباحی

سایر اطلاعات فیلم آلیش دختر کولی

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

89 دقیقه

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل آلیش دختر کولی

آخرین مشارکت های کاربران