ابرمرد (1353)

95 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1353/08/01

با شهادت دروغ«فخری»(آرام)، «مسلم»(بهرام وطن پرست) به اتهام قتل به زندان می‌افتد. مسلم با ارسال نامه‌ای از دوستش«کریم»(ناصر ملک‌مطیعی) می‌خواهد تا به او کمک کند. کریم با دو شریک مسلم درگیر شده و زخمی می‌شود. «شمسی»(آرزو غفاری) از کریم پرستاری می‌کند و به او علاقه‌مند می‌شود. شمسی برای این‌که شوهرش در حبس بماند از «حسین»(حسین گیل) می‌خواهد تا فخری را به قتل برساند. با شکایت کریم، «رضا»(نرسی) به زندان می‌افتد و حسین شمسی را گروگان می‌گیرد. با شهادت دوباره‌ی فخری مسلم آزاد می‌شود و اتفاقاتی را با کمک کریم رقم می‌زند.

با شهادت دروغ«فخری»(آرام)، «مسلم»(بهرام وطن پرست) به اتهام قتل به زندان می‌افتد. مسلم با ارسال نامه‌ای از دوستش«کریم»(ناصر ملک‌مطیعی) می‌خواهد تا به او کمک کند. کریم با دو شریک مسلم درگیر شده و زخمی می‌شود. «شمسی»(آرزو غفاری) از کریم پرستاری می‌کند و به او علاقه‌مند می‌شود. شمسی برای این‌که شوهرش در حبس بماند از «حسین»(حسین گیل) می‌خواهد تا فخری را به قتل برساند. با شکایت کریم، «رضا»(نرسی) به زندان می‌افتد و حسین شمسی را گروگان می‌گیرد. با شهادت دوباره‌ی فخری مسلم آزاد می‌شود و اتفاقاتی را با کمک کریم رقم می‌زند.

سایر اطلاعات فیلم ابرمرد

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

95 دقیقه

داستان

با شهادت دروغ«فخری»(آرام)، «مسلم»(بهرام وطن پرست) به اتهام قتل به زندان می‌افتد. مسلم با ارسال نامه‌ای از دوستش«کریم»(ناصر ملک‌مطیعی) می‌خواهد تا به او کمک کند. کریم با دو شریک مسلم درگیر شده و زخمی می‌شود. «شمسی»(آرزو غفاری) از کریم پرستاری می‌کند و به او علاقه‌مند می‌شود. شمسی برای این‌که شوهرش در حبس بماند از «حسین»(حسین گیل) می‌خواهد تا فخری را به قتل برساند. با شکایت کریم، «رضا»(نرسی) به زندان می‌افتد و حسین شمسی را گروگان می‌گیرد. با شهادت دوباره‌ی فخری مسلم آزاد می‌شود و اتفاقاتی را با کمک کریم رقم می‌زند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل ابرمرد