ببر رینگ (1343)

100 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1343/07/07

سایر اطلاعات فیلم ببر رینگ

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

100 دقیقه

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل ببر رینگ