تاریخ اکران: 1353/08/15
کارگردان: محمد صفار

«امیر»(بهروز به‌نژاد) برای فرار از شلوغی شهر به روستا نزد خانواده‌اش می‌رود تا به جوانان سواد بیاموزد. او با «ترانه»(سپیده) آشنا می‌شود که از خانواده‌ای مرفه است. «نیک‌تاج»(فریده بیات) مادر ترانه نیز به امیر دل‌بسته می‌شود. جوانی(منوچهر پوراحمد) که با نیک‌تاج رابطه دارد با هتک حرمت از ترانه ماجراهایی نا خوشایند را برای همه‌ی آن ها رقم می زند.

«امیر»(بهروز به‌نژاد) برای فرار از شلوغی شهر به روستا نزد خانواده‌اش می‌رود تا به جوانان سواد بیاموزد. او با «ترانه»(سپیده) آشنا می‌شود که از خانواده‌ای مرفه است. «نیک‌تاج»(فریده بیات) مادر ترانه نیز به امیر دل‌بسته می‌شود. جوانی(منوچهر پوراحمد) که با نیک‌تاج رابطه دارد با هتک حرمت از ترانه ماجراهایی نا خوشایند را برای همه‌ی آن ها رقم می زند.

سایر اطلاعات فیلم هیاهو

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

93 دقیقه

داستان

«امیر»(بهروز به‌نژاد) برای فرار از شلوغی شهر به روستا نزد خانواده‌اش می‌رود تا به جوانان سواد بیاموزد. او با «ترانه»(سپیده) آشنا می‌شود که از خانواده‌ای مرفه است. «نیک‌تاج»(فریده بیات) مادر ترانه نیز به امیر دل‌بسته می‌شود. جوانی(منوچهر پوراحمد) که با نیک‌تاج رابطه دارد با هتک حرمت از ترانه ماجراهایی نا خوشایند را برای همه‌ی آن ها رقم می زند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل هیاهو