آب توبه (1353)

93 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1353/09/27
کارگردان: محمدرضا فاضلی

«حبیب»(محمدرضا فاضلی) و «طاهر»(یدالله شیراندامی) از باج‌خوری به نام «قاسم»(فرهاد حمیدی) می‌خواهند تا رویه‌ی خود را تغییر دهد. حبیب با دوست قاسم به نام «شیرین»(شهناز تهرانی) می خواهد که در صورت توبه کردن با او ازدواج می‌کند. او شیرین را به مشهد می‌برد و خواهرش «مریم»(نوش آفرین) را به طاهر می‌سپارد. قاسم به تلافی از مریم هتک حرمت می‌کند و تنها شاهد ماجرا نانوای محل سکوت می‌کند. طاهر برای حفظ حیثیت دوستش با مریم ازدواج می‌کند اما با آمدن حبیب از سفر شرایط تغییر می‌کند.

«حبیب»(محمدرضا فاضلی) و «طاهر»(یدالله شیراندامی) از باج‌خوری به نام «قاسم»(فرهاد حمیدی) می‌خواهند تا رویه‌ی خود را تغییر دهد. حبیب با دوست قاسم به نام «شیرین»(شهناز تهرانی) می خواهد که در صورت توبه کردن با او ازدواج می‌کند. او شیرین را به مشهد می‌برد و خواهرش «مریم»(نوش آفرین) را به طاهر می‌سپارد. قاسم به تلافی از مریم هتک حرمت می‌کند و تنها شاهد ماجرا نانوای محل سکوت می‌کند. طاهر برای حفظ حیثیت دوستش با مریم ازدواج می‌کند اما با آمدن حبیب از سفر شرایط تغییر می‌کند.

سایر اطلاعات فیلم آب توبه

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

93 دقیقه

داستان

«حبیب»(محمدرضا فاضلی) و «طاهر»(یدالله شیراندامی) از باج‌خوری به نام «قاسم»(فرهاد حمیدی) می‌خواهند تا رویه‌ی خود را تغییر دهد. حبیب با دوست قاسم به نام «شیرین»(شهناز تهرانی) می خواهد که در صورت توبه کردن با او ازدواج می‌کند. او شیرین را به مشهد می‌برد و خواهرش «مریم»(نوش آفرین) را به طاهر می‌سپارد. قاسم به تلافی از مریم هتک حرمت می‌کند و تنها شاهد ماجرا نانوای محل سکوت می‌کند. طاهر برای حفظ حیثیت دوستش با مریم ازدواج می‌کند اما با آمدن حبیب از سفر شرایط تغییر می‌کند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل آب توبه