تعقیب خطرناک (1343)

100 دقیقه
تاریخ اکران: 1343/12/18
کارگردان: رضا صفایی

سایر اطلاعات فیلم تعقیب خطرناک

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

100 دقیقه

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل تعقیب خطرناک

آخرین مشارکت های کاربران