آب (1353)

887 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1353/12/06
کارگردان: حبیب کاوش

سایر اطلاعات فیلم آب

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

887 دقیقه

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل آب