مرخصی اجباری (1344)

117 دقیقه
تاریخ اکران: 1344/01/01
کارگردان: رضا کریمی

سایر اطلاعات فیلم مرخصی اجباری

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

117 دقیقه

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل مرخصی اجباری

آخرین مشارکت های کاربران