زمزمه محبت (اکران نشده)

93 دقیقه
کارگردان: امیر شروان

سایر اطلاعات فیلم زمزمه محبت

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

93 دقیقه

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل زمزمه محبت