ببر کوهستان (1344)

92 دقیقه
تاریخ اکران: 1344/02/07
کارگردان: خسرو پرویزی
سوپر استارها: محمدعلی فردین

سایر اطلاعات فیلم ببر کوهستان

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

92 دقیقه

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل ببر کوهستان

آخرین مشارکت های کاربران