معشوقه (1352)

109 دقیقه
تاریخ اکران: 1352/01/22
کارگردان: رضا صفایی

سایر اطلاعات فیلم معشوقه

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

109 دقیقه

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل معشوقه