صیادان نمکزار (1344)

100 دقیقه
تاریخ اکران: 1344/04/08
کارگردان: اکبر هاشمی

سایر اطلاعات فیلم صیادان نمکزار

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

100 دقیقه

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل صیادان نمکزار

آخرین مشارکت های کاربران