شیطان سفید (1344)

100 دقیقه
تاریخ اکران: 1344/06/25
کارگردان: احمد صفایی

سایر اطلاعات فیلم شیطان سفید

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

100 دقیقه

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل شیطان سفید