ولگرد قهرمان (1344)

100 دقیقه
تاریخ اکران: 1344/08/04
کارگردان: خسرو پرویزی

سایر اطلاعات فیلم ولگرد قهرمان

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

100 دقیقه

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل ولگرد قهرمان

آخرین مشارکت های کاربران