مارال (1380)

95 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1380/03/16

«رضوان»(ثریا قاسمی) زنی مومن است که برای ثواب و انجام کارهای خیر پیش‌قدم است. او همسرش«حاج ابراهیم»(فرامرز صدیقی) را مجاب می‌کند که یکی از زنان آواره ی زلزله زده را به عقد موقت خود در بی‌آورد تا گناهانشان اندکی سبک شود. اما زنی که معرفی می شود دختر جوانی است به نام «مارال»(حدیث فولادوند). رفته رفته روابط بین مارال و رضوان تیره می‌شود و رضوان در صدد بیرون کردن مارال از خانه می‌شود. مارال که شب را بیرون از خانه مانده است از دوست رضوان کمک می‌گیرد و این کمک سرنوشت او را از نو می سازد.

«رضوان»(ثریا قاسمی) زنی مومن است که برای ثواب و انجام کارهای خیر پیش‌قدم است. او همسرش«حاج ابراهیم»(فرامرز صدیقی) را مجاب می‌کند که یکی از زنان آواره ی زلزله زده را به عقد موقت خود در بی‌آورد تا گناهانشان اندکی سبک شود. اما زنی که معرفی می شود دختر جوانی است به نام «مارال»(حدیث فولادوند). رفته رفته روابط بین مارال و رضوان تیره می‌شود و رضوان در صدد بیرون کردن مارال از خانه می‌شود. مارال که شب را بیرون از خانه مانده است از دوست رضوان کمک می‌گیرد و این کمک سرنوشت او را از نو می سازد.

جوایز مارال
جوایز مارال
جوایز مارال
مارال در جشنواره های مختلف 2 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم مارال

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

95 دقیقه

داستان

«رضوان»(ثریا قاسمی) زنی مومن است که برای ثواب و انجام کارهای خیر پیش‌قدم است. او همسرش«حاج ابراهیم»(فرامرز صدیقی) را مجاب می‌کند که یکی از زنان آواره ی زلزله زده را به عقد موقت خود در بی‌آورد تا گناهانشان اندکی سبک شود. اما زنی که معرفی می شود دختر جوانی است به نام «مارال»(حدیث فولادوند). رفته رفته روابط بین مارال و رضوان تیره می‌شود و رضوان در صدد بیرون کردن مارال از خانه می‌شود. مارال که شب را بیرون از خانه مانده است از دوست رضوان کمک می‌گیرد و این کمک سرنوشت او را از نو می سازد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل مارال