مراد و لاله (1344)

100 دقیقه
تاریخ اکران: 1344/11/03
کارگردان: صابر رهبر

سایر اطلاعات فیلم مراد و لاله

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

100 دقیقه

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل مراد و لاله