گریز از مرگ (1352)

97 دقیقه
تاریخ اکران: 1352/03/23
کارگردان: ناصر محمدی

سایر اطلاعات فیلم گریز از مرگ

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

97 دقیقه

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل گریز از مرگ