سه کارآگاه خصوصی / 0007 (1344)

100 دقیقه
تاریخ اکران: 1344/12/05
کارگردان: محمد متوسلانی

سایر اطلاعات فیلم سه کارآگاه خصوصی / 0007

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

100 دقیقه

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل سه کارآگاه خصوصی / 0007

آخرین مشارکت های کاربران