طوفان بر فراز پاترا

105 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین

سایر اطلاعات فیلم طوفان بر فراز پاترا

مشخصات فنی
زمان :

105 دقیقه

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل طوفان بر فراز پاترا

آخرین مشارکت های کاربران