قصه ماهان (1352)

99 دقیقه
تاریخ اکران: 1352/07/04
کارگردان: جواد طاهری

سایر اطلاعات فیلم قصه ماهان

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

99 دقیقه

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل قصه ماهان