آب و آتش (1380)

89 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1380/03/20

در شبی «علی مشرقی»(پرویز پرستویی) پس از بحث شدیدی با همسرش از خانه خارج می شود و درراه زنی به نام «مریم»(لیلا حاتمی) را به قصد کمک سوار ماشینش می کند و با او به خانه اش می رود. در خانه مریم دفتر شعرهایش را به او نشان می دهد همان موقع«مجید شهناز»(آتیلا پسیانی)، همسر سابق مریم به خانه ی او می آید و علی مجبور می شود که پنهان شود و صبح روز بعد که به خانه ی خودش می رود با جسد همسرش مواجه می شود که به طرز مرموزی به قتل رسیده است. تمام شواهد علیه علی است. او در دادگاه اعلام می کند که در شب حادثه در خانه ی زنی به نام مریم بوده است و می تواند مریم را برای شهادت به دادگاه بیاورد. او برای تبرئه ی خود به خانه ی مریم می رود اما در آن جا مریم در حضور مجید اعلام می کند که اصلا او را نمی شناسد. تلاش برای اثبات بی گناهی علی منجر به حوادث ناگواری برای مریم می شود.

در شبی «علی مشرقی»(پرویز پرستویی) پس از بحث شدیدی با همسرش از خانه خارج می شود و درراه زنی به نام «مریم»(لیلا حاتمی) را به قصد کمک سوار ماشینش می کند و با او به خانه اش می رود. در خانه مریم دفتر شعرهایش را به او نشان می دهد همان موقع«مجید شهناز»(آتیلا پسیانی)، همسر سابق مریم به خانه ی او می آید و علی مجبور می شود که پنهان شود و صبح روز بعد که به خانه ی خودش می رود با جسد همسرش مواجه می شود که به طرز مرموزی به قتل رسیده است. تمام شواهد علیه علی است. او در دادگاه اعلام می کند که در شب حادثه در خانه ی زنی به نام مریم بوده است و می تواند مریم را برای شهادت به دادگاه بیاورد. او برای تبرئه ی خود به خانه ی مریم می رود اما در آن جا مریم در حضور مجید اعلام می کند که اصلا او را نمی شناسد. تلاش برای اثبات بی گناهی علی منجر به حوادث ناگواری برای مریم می شود.

جوایز آب و آتش
جوایز آب و آتش
جوایز آب و آتش
آب و آتش در جشنواره های مختلف 5 بار کاندید شده و 2 بار برنده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم آب و آتش

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

89 دقیقه

داستان

در شبی «علی مشرقی»(پرویز پرستویی) پس از بحث شدیدی با همسرش از خانه خارج می شود و درراه زنی به نام «مریم»(لیلا حاتمی) را به قصد کمک سوار ماشینش می کند و با او به خانه اش می رود. در خانه مریم دفتر شعرهایش را به او نشان می دهد همان موقع«مجید شهناز»(آتیلا پسیانی)، همسر سابق مریم به خانه ی او می آید و علی مجبور می شود که پنهان شود و صبح روز بعد که به خانه ی خودش می رود با جسد همسرش مواجه می شود که به طرز مرموزی به قتل رسیده است. تمام شواهد علیه علی است. او در دادگاه اعلام می کند که در شب حادثه در خانه ی زنی به نام مریم بوده است و می تواند مریم را برای شهادت به دادگاه بیاورد. او برای تبرئه ی خود به خانه ی مریم می رود اما در آن جا مریم در حضور مجید اعلام می کند که اصلا او را نمی شناسد. تلاش برای اثبات بی گناهی علی منجر به حوادث ناگواری برای مریم می شود.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل آب و آتش

آخرین مشارکت های کاربران