مرد نامریی (1345)

100 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1345/11/19
کارگردان: اسماعیل کوشان

یک «دکتر جوان»(منوچهر وثوق) در اثر بیماری سلول های بدنش بیرنگ شده و متوجه نامرئی بودن خود می شود. «پرفسوری»(رفیع حالتی) می کوشد تا دارویی بیابد که دکتر را مرئی کند. از طرفی گروهی تبه کار به دنبال فرمول نامرئی شدن هستند و برای این منظور پرفسور را گروگان می گیرند.کشمکش میان این دو گروه دکتر نامرئی را وارد درگیری می کند.

یک «دکتر جوان»(منوچهر وثوق) در اثر بیماری سلول های بدنش بیرنگ شده و متوجه نامرئی بودن خود می شود. «پرفسوری»(رفیع حالتی) می کوشد تا دارویی بیابد که دکتر را مرئی کند. از طرفی گروهی تبه کار به دنبال فرمول نامرئی شدن هستند و برای این منظور پرفسور را گروگان می گیرند.کشمکش میان این دو گروه دکتر نامرئی را وارد درگیری می کند.

سایر اطلاعات فیلم مرد نامریی

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

100 دقیقه

داستان

یک «دکتر جوان»(منوچهر وثوق) در اثر بیماری سلول های بدنش بیرنگ شده و متوجه نامرئی بودن خود می شود. «پرفسوری»(رفیع حالتی) می کوشد تا دارویی بیابد که دکتر را مرئی کند. از طرفی گروهی تبه کار به دنبال فرمول نامرئی شدن هستند و برای این منظور پرفسور را گروگان می گیرند.کشمکش میان این دو گروه دکتر نامرئی را وارد درگیری می کند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل مرد نامریی