بیگانه (1352)

105 دقیقه
تاریخ اکران: 1352/12/01
کارگردان: رضا صفایی

سایر اطلاعات فیلم بیگانه

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

105 دقیقه

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل بیگانه