آتشپاره شهر (1350)

98 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1350/02/29
کارگردان: رضا صفایی

سایر اطلاعات فیلم آتشپاره شهر

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

98 دقیقه

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل آتشپاره شهر

آخرین مشارکت های کاربران