پهلوان پهلوانان (1348)

95 دقیقه
تاریخ اکران: 1348/07/09
کارگردان: ابراهیم باقری

سایر اطلاعات فیلم پهلوان پهلوانان

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

95 دقیقه

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل پهلوان پهلوانان

آخرین مشارکت های کاربران