قصر زرین (1348)

115 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1348/09/20

سایر اطلاعات فیلم قصر زرین

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

115 دقیقه

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل قصر زرین