ظفر (1351)

119 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1351/05/25

سایر اطلاعات فیلم ظفر

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

119 دقیقه

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل ظفر