دنیای آبی (1348)

123 دقیقه
تاریخ اکران: 1348/08/10
کارگردان: صابر رهبر
جوایز دنیای آبی
جوایز دنیای آبی
جوایز دنیای آبی
دنیای آبی در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم دنیای آبی

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

123 دقیقه

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل دنیای آبی