مردافکن (1350)

106 دقیقه
تاریخ اکران: 1350/07/15
کارگردان: رضا صفایی

سایر اطلاعات فیلم مردافکن

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

106 دقیقه

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل مردافکن