کاکل‌زری (1351)

96 دقیقه
تاریخ اکران: 1351/07/10
کارگردان: نظام فاطمی

سایر اطلاعات فیلم کاکل‌زری

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

96 دقیقه

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل کاکل‌زری