حیدر (1350)

88 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1350/08/26

سایر اطلاعات فیلم حیدر

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

88 دقیقه

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل حیدر