سکه شانس (1349)

103 دقیقه
تاریخ اکران: 1349/01/19
کارگردان: ایرج قادری

سایر اطلاعات فیلم سکه شانس

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

103 دقیقه

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل سکه شانس