ماه و خورشید (1378)

91 دقیقه
تاریخ اکران: 1378/01/18

«مختار»(محمدرضا فروتن) با خاتمه‌ی جنگ پس‌از سال‌ها به شهر باز می‌گردد. او به دنبال معنای جدیدی از زندگی است. اما شرایط برای او دشوارتر از سابق است. او در سفر ماه عسل خود با شنیدن خبر رحلت امام به جنونی آنی گرفتار می شود. «نرگس»(زهرا مستوفی) همسرش برای نجات او از یکی از هم رزمانش کمک می‌گیرد.

«مختار»(محمدرضا فروتن) با خاتمه‌ی جنگ پس‌از سال‌ها به شهر باز می‌گردد. او به دنبال معنای جدیدی از زندگی است. اما شرایط برای او دشوارتر از سابق است. او در سفر ماه عسل خود با شنیدن خبر رحلت امام به جنونی آنی گرفتار می شود. «نرگس»(زهرا مستوفی) همسرش برای نجات او از یکی از هم رزمانش کمک می‌گیرد.

جوایز ماه و خورشید
جوایز ماه و خورشید
جوایز ماه و خورشید
ماه و خورشید در جشنواره های مختلف 3 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم ماه و خورشید

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

91 دقیقه

داستان

«مختار»(محمدرضا فروتن) با خاتمه‌ی جنگ پس‌از سال‌ها به شهر باز می‌گردد. او به دنبال معنای جدیدی از زندگی است. اما شرایط برای او دشوارتر از سابق است. او در سفر ماه عسل خود با شنیدن خبر رحلت امام به جنونی آنی گرفتار می شود. «نرگس»(زهرا مستوفی) همسرش برای نجات او از یکی از هم رزمانش کمک می‌گیرد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل ماه و خورشید

آخرین مشارکت های کاربران