در به درها (1383)

88 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
محصول کشور: ایران
تاریخ اکران: 1383/12/26
کارگردان: امیرحسین صدیق

«طوفان»(مهیار مجیب) چندروزی به‌جای عمویش «مش گلابی»(سروش خلیلی) سرایدار باغ بزرگی می‌شود که امور آن‌جا را وکیل متمکنی (رضا فیاضی) به عهده دارد. در شبی بارانی عروسک‌ها به تصور این‌که آن‌جا خانه‌ی مادربزرگ است به باغ پناه مي‌برند. صبح روز بعد طوفان قصد دارد که ان ها را بیرون کند اما با آمدن وکیل و برج‌سازی که قصد خرید باغ را دارد از این کار منصرف می‌شود. برج ساز با عروسک‌ها مواجه می‌شود و به تصور آن‌که آن‌ها اجنه هستند ترسیده و از آن‌جا می‌گریزد. اصرار وکیل برای فروش باغ باعث می‌شود که طوفان و عروسک‌ها در صدد نقشه ای برای جلوگیری از این اتفاق برآیند.

«طوفان»(مهیار مجیب) چندروزی به‌جای عمویش «مش گلابی»(سروش خلیلی) سرایدار باغ بزرگی می‌شود که امور آن‌جا را وکیل متمکنی (رضا فیاضی) به عهده دارد. در شبی بارانی عروسک‌ها به تصور این‌که آن‌جا خانه‌ی مادربزرگ است به باغ پناه مي‌برند. صبح روز بعد طوفان قصد دارد که ان ها را بیرون کند اما با آمدن وکیل و برج‌سازی که قصد خرید باغ را دارد از این کار منصرف می‌شود. برج ساز با عروسک‌ها مواجه می‌شود و به تصور آن‌که آن‌ها اجنه هستند ترسیده و از آن‌جا می‌گریزد. اصرار وکیل برای فروش باغ باعث می‌شود که طوفان و عروسک‌ها در صدد نقشه ای برای جلوگیری از این اتفاق برآیند.

سایر اطلاعات فیلم در به درها

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

88 دقیقه

داستان

«طوفان»(مهیار مجیب) چندروزی به‌جای عمویش «مش گلابی»(سروش خلیلی) سرایدار باغ بزرگی می‌شود که امور آن‌جا را وکیل متمکنی (رضا فیاضی) به عهده دارد. در شبی بارانی عروسک‌ها به تصور این‌که آن‌جا خانه‌ی مادربزرگ است به باغ پناه مي‌برند. صبح روز بعد طوفان قصد دارد که ان ها را بیرون کند اما با آمدن وکیل و برج‌سازی که قصد خرید باغ را دارد از این کار منصرف می‌شود. برج ساز با عروسک‌ها مواجه می‌شود و به تصور آن‌که آن‌ها اجنه هستند ترسیده و از آن‌جا می‌گریزد. اصرار وکیل برای فروش باغ باعث می‌شود که طوفان و عروسک‌ها در صدد نقشه ای برای جلوگیری از این اتفاق برآیند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل فیلم سینمایی در به درها

آخرین مشارکت های کاربران