تاریخ اکران: 1349/11/14

«علی» (محمدعلی فردین) و «حسن» (ایرج قادری) که از سال‌ها پیش با یکدیگر رفاقت و دوستی پایداری دارند، با آمدن «اقدس» (پوری بنایی) به محله‌شان هر دو درگیر عشق او می‌شوند. هم‌زمان «قاسم» (امین امینی) باعث فتنه‌ای بین آن‌ها می‌شود و در این میان حسن برای اثبات دوستی‌اش با علی ناخواسته مرتکب قتلی می‌شود. این سرآغاز حوادثی برای هردوی آن‌هاست.

«علی» (محمدعلی فردین) و «حسن» (ایرج قادری) که از سال‌ها پیش با یکدیگر رفاقت و دوستی پایداری دارند، با آمدن «اقدس» (پوری بنایی) به محله‌شان هر دو درگیر عشق او می‌شوند. هم‌زمان «قاسم» (امین امینی) باعث فتنه‌ای بین آن‌ها می‌شود و در این میان حسن برای اثبات دوستی‌اش با علی ناخواسته مرتکب قتلی می‌شود. این سرآغاز حوادثی برای هردوی آن‌هاست.

سایر اطلاعات فیلم کوچه مردها

جملات ماندگار
  • حسن‌خله : « علی همه دنیا بی‌ما بی کس وکارن... »

  • علی بلبل : « نه داش حسن نیگاه کن تو آسمون چقد ستاره هست بعضی‌ها هفت هشتا ستاره دارن بعضی‌ها هم یه دونه ، منو تو هم جفتی یه دونه داریم. »

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

104 دقیقه

داستان

«علی» (محمدعلی فردین) و «حسن» (ایرج قادری) که از سال‌ها پیش با یکدیگر رفاقت و دوستی پایداری دارند، با آمدن «اقدس» (پوری بنایی) به محله‌شان هر دو درگیر عشق او می‌شوند. هم‌زمان «قاسم» (امین امینی) باعث فتنه‌ای بین آن‌ها می‌شود و در این میان حسن برای اثبات دوستی‌اش با علی ناخواسته مرتکب قتلی می‌شود. این سرآغاز حوادثی برای هردوی آن‌هاست.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل کوچه مردها