سه دلباخته (1357)

79 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1357/02/06

سه دوست در استانبول به سختی امرار معاش می کنند. «طوفان»(سردار) با زن شیادی به نام «مهتاب»(نوبر) آشنا می‌شود و با توطئه ی او تمام پول‌هایش را در قمار می بازد و مجبور به همکاری با گروهی قاچاقچی می‌شود. «علی»(منوچهر وثوق) و «سعید»(سیدعلی میری) علی‌رغم مشکلات فراوان خود برای نجات طوفان اقدام می‌کنند.

سه دوست در استانبول به سختی امرار معاش می کنند. «طوفان»(سردار) با زن شیادی به نام «مهتاب»(نوبر) آشنا می‌شود و با توطئه ی او تمام پول‌هایش را در قمار می بازد و مجبور به همکاری با گروهی قاچاقچی می‌شود. «علی»(منوچهر وثوق) و «سعید»(سیدعلی میری) علی‌رغم مشکلات فراوان خود برای نجات طوفان اقدام می‌کنند.

سایر اطلاعات فیلم سه دلباخته

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

79 دقیقه

داستان

سه دوست در استانبول به سختی امرار معاش می کنند. «طوفان»(سردار) با زن شیادی به نام «مهتاب»(نوبر) آشنا می‌شود و با توطئه ی او تمام پول‌هایش را در قمار می بازد و مجبور به همکاری با گروهی قاچاقچی می‌شود. «علی»(منوچهر وثوق) و «سعید»(سیدعلی میری) علی‌رغم مشکلات فراوان خود برای نجات طوفان اقدام می‌کنند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل سه دلباخته