فریادرس (1357)

104 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1357/02/13

پس از وقوع زلزله‌ در بویین‌زهرا «قدیر»(بهمن مفید) در میان خرابه‌ها کودکی را پیدا می‌کند و نزد خود نگه می‌دارد. پس از سال‌ها «اکبر»(نادر رفیعی) که جوان برومندی شده است به «عاطفه»(شهین رضایی) دختر نزول‌خوار محل دل می‌بندد. این موضوع سبب درگیری میان قدیر و پدر عاطفه«خشایار» می‌شود و حوادثی را به دنبال خود می‌آورد.

پس از وقوع زلزله‌ در بویین‌زهرا «قدیر»(بهمن مفید) در میان خرابه‌ها کودکی را پیدا می‌کند و نزد خود نگه می‌دارد. پس از سال‌ها «اکبر»(نادر رفیعی) که جوان برومندی شده است به «عاطفه»(شهین رضایی) دختر نزول‌خوار محل دل می‌بندد. این موضوع سبب درگیری میان قدیر و پدر عاطفه«خشایار» می‌شود و حوادثی را به دنبال خود می‌آورد.

سایر اطلاعات فیلم فریادرس

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

104 دقیقه

داستان

پس از وقوع زلزله‌ در بویین‌زهرا «قدیر»(بهمن مفید) در میان خرابه‌ها کودکی را پیدا می‌کند و نزد خود نگه می‌دارد. پس از سال‌ها «اکبر»(نادر رفیعی) که جوان برومندی شده است به «عاطفه»(شهین رضایی) دختر نزول‌خوار محل دل می‌بندد. این موضوع سبب درگیری میان قدیر و پدر عاطفه«خشایار» می‌شود و حوادثی را به دنبال خود می‌آورد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل فریادرس