کارگردان: زکریا هاشمی

دو دوست به نام‌های«هاشم»(زکریا هاشمی) و «بهمن»(بهمن مفید) بیشتر وقت خود را در خانه‌ی عمومی و محله ی بدنام می‌گذرانند. آن ها با دختری به نام «طوطی»(فرشته جنابی) آشنا می‌شوند و هاشم و طوطی به یکدیگر دل می‌بندند. هاشم وانمود کرده است که کرو لال است. آن‌ها پس از شنیدن سرگذشت طوطی تصمیم می‌گیرند که او را از این محله دور کنند اما با حوادثی روبه‌رو می‌شوند.

دو دوست به نام‌های«هاشم»(زکریا هاشمی) و «بهمن»(بهمن مفید) بیشتر وقت خود را در خانه‌ی عمومی و محله ی بدنام می‌گذرانند. آن ها با دختری به نام «طوطی»(فرشته جنابی) آشنا می‌شوند و هاشم و طوطی به یکدیگر دل می‌بندند. هاشم وانمود کرده است که کرو لال است. آن‌ها پس از شنیدن سرگذشت طوطی تصمیم می‌گیرند که او را از این محله دور کنند اما با حوادثی روبه‌رو می‌شوند.

سایر اطلاعات فیلم طوطی

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

108 دقیقه

داستان

دو دوست به نام‌های«هاشم»(زکریا هاشمی) و «بهمن»(بهمن مفید) بیشتر وقت خود را در خانه‌ی عمومی و محله ی بدنام می‌گذرانند. آن ها با دختری به نام «طوطی»(فرشته جنابی) آشنا می‌شوند و هاشم و طوطی به یکدیگر دل می‌بندند. هاشم وانمود کرده است که کرو لال است. آن‌ها پس از شنیدن سرگذشت طوطی تصمیم می‌گیرند که او را از این محله دور کنند اما با حوادثی روبه‌رو می‌شوند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل طوطی