تاریخ اکران: 1363/04/07
کارگردان: کوپال مشکوة

امیر اسدخان برای نجات دادن جان دو پسرش به نام فرخ و فریدون از دام اعتیاد، آن دو را در اتاق حبس می‌کند. اما فرخ و فریدون به هر تمهیدی، مواد مخدر مورد نیاز خود را تهیه می‌کنند. تا اینکه در شب عروسیِ فرخ و نامزدش اتفاقی هولناک مسیر ماجرا را تغییر می‌دهد.

امیر اسدخان برای نجات دادن جان دو پسرش به نام فرخ و فریدون از دام اعتیاد، آن دو را در اتاق حبس می‌کند. اما فرخ و فریدون به هر تمهیدی، مواد مخدر مورد نیاز خود را تهیه می‌کنند. تا اینکه در شب عروسیِ فرخ و نامزدش اتفاقی هولناک مسیر ماجرا را تغییر می‌دهد.

سایر اطلاعات فیلم سیاه‌راه

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

99 دقیقه

داستان

امیر اسدخان برای نجات دادن جان دو پسرش به نام فرخ و فریدون از دام اعتیاد، آن دو را در اتاق حبس می‌کند. اما فرخ و فریدون به هر تمهیدی، مواد مخدر مورد نیاز خود را تهیه می‌کنند. تا اینکه در شب عروسیِ فرخ و نامزدش اتفاقی هولناک مسیر ماجرا را تغییر می‌دهد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل سیاه‌راه