تاریخ اکران: 1363/05/04
کارگردان: محمدرضا اعلامی

شخصی با نام مستعار مسافر (جوادگلپاگانی) که در یک گروه سیاسی فعالیت می‌کند، با دو مامور سازمان امنیت (حسین پرورش و جمشید هاشم‌پور) برای دیدن یکی از رفقایش همراه می‌شود. این در حالی‌ست که دوستِ مسافر سابق بر این در درگیری کشته شده و دو مامور نیت دیگری را در سر می‌پرورانند.

شخصی با نام مستعار مسافر (جوادگلپاگانی) که در یک گروه سیاسی فعالیت می‌کند، با دو مامور سازمان امنیت (حسین پرورش و جمشید هاشم‌پور) برای دیدن یکی از رفقایش همراه می‌شود. این در حالی‌ست که دوستِ مسافر سابق بر این در درگیری کشته شده و دو مامور نیت دیگری را در سر می‌پرورانند.

جوایز نقطه ضعف
جوایز نقطه ضعف
جوایز نقطه ضعف
نقطه ضعف در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم نقطه ضعف

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

147 دقیقه

داستان

شخصی با نام مستعار مسافر (جوادگلپاگانی) که در یک گروه سیاسی فعالیت می‌کند، با دو مامور سازمان امنیت (حسین پرورش و جمشید هاشم‌پور) برای دیدن یکی از رفقایش همراه می‌شود. این در حالی‌ست که دوستِ مسافر سابق بر این در درگیری کشته شده و دو مامور نیت دیگری را در سر می‌پرورانند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل نقطه ضعف