خشم و خون (اکران نشده)

95 دقیقه
کارگردان: ناصر محمدی

سایر اطلاعات فیلم خشم و خون

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

95 دقیقه

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل خشم و خون